สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิทย์   ทัตโร
2. เด็กหญิงสิริธิดา   ด่านแก้ว
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 12 1. เด็กชายธนกร    นิตไธสง
2. เด็กหญิงธนัญญา   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ